Nieuwe cao voor GVB-medewerkers

De leden van de vakbonden FNV en ABGP hebben positief gestemd over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao van de openbaar vervoerder in Amsterdam. Met deze uitslag kan de cao voor GVB-medewerkers definitief gemaakt worden. Op woensdag 4 oktober zetten de partijen hiervoor hun handtekening. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van GVB ook positief gestemd voor het meerjarenplan van het bedrijf. GVB wil ook na 2024 het openbaar vervoer in Amsterdam blijven verzorgen. Daarom zijn in het meerjarenplan gezamenlijke afspraken gemaakt dat GVB blijft kijken naar de kosten en uitgaven en middelen vrijmaakt voor innovatie. Beide stemresultaten werden dinsdag 5 september bekend.

Cao 2017-2018, loonsverhoging 2%

De afspraken uit de cao worden de komende tijd verder uitgewerkt en uitgevoerd. De looptijd van de nieuwe cao is 2 jaar. Er is een loonsverhoging afgesproken van 2% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 en 2% per 1 januari 2018.
Andere onderwerpen in de nieuwe cao:

  • Nieuwe afspraken over de inzet van uitzendkrachten.
  • GVB spant zich ook dit jaar weer in om meer vaste contracten te bieden voor structureel werk.
  • In 2018 komt er een vernieuwd Sociaal Plan.
  • De cao-tekst wordt aangepast op genderneutraliteit en leesbaarheid.

© GVB may 2024