NLD/Amsterdam/2021 - GVB in de huidige tijd COVID19
Leesduur 3 minuten

GVB creëerde 84 werkervaringsplekken in vijf jaar

In 2015 is de zogeheten Banenafspraak gemaakt tussen de Rijksoverheid en het Nederlandse bedrijfsleven: binnen 10 jaar 125.000 banen voor mensen die vallen onder de participatiewet. In 2017 ondertekenden GVB en de gemeente Amsterdam een sociaal convenant. Samen spannen zij zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. GVB committeerde zich om vóór 2021, 75 werkervaringsplekken te creëren voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking. Dat commitment hield GVB ook vast toen de sector onder grote druk stond tijdens de Corona-pandemie. En met resultaat, want onlangs kon GVB met trots de 84ste tijdelijke collega verwelkomen.

Waardevolle werkervaring

“We vinden het heel belangrijk om een wezenlijke bijdrage te leveren aan dit onderwerp,”, vertelt Diana van Miltenburg, Manager HR Personeelsontwikkeling. “We zijn trots op de diversiteit van ons personeelsbestand en blij dat we ook ruimte kunnen maken voor werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand kan vanwege een fysieke beperking zijn, maar ook een mentale. Bij GVB kan er waardevolle werkervaring worden opgedaan die weer van toegevoegde waarde is voor een volgende baan. Vaak helpt het mensen ook om weer in het arbeidsproces te komen, is dat net wat ze nodig hadden om de draad weer op te pakken”. De werving bij GVB begon in 2017: in het eerste jaar leverde dat vijf werkervaringsplekken op. Gaandeweg trok dat aantal aan, met een piek bij de introductie van de Noord/Zuidlijn. Sindsdien stroomt er ongeveer één collega per maand in vanuit de Participatiewet.

Geen job carving

De meeste werkervaringsplekken zijn succesvol. Na twee jaar komt idealiter het moment dat de tijdelijke collega’s doorstromen naar een vaste baan. “Wij spannen ons in om die collega van een werkervaringsplek naar een vaste baan te krijgen, want dat is natuurlijk de kers op de taart”, legt Diana uit. “Dat lukt helaas niet altijd bij GVB zelf. Een participant bieden wij doorgaans een werkervaringsplek die een verzameling is van losse opdrachten, klussen en onderdelen van banen (job carving). Maar als het om een vast dienstverband gaat, dan kunnen we geen banen creëren: we vinden we dat mensen moeten passen in een reguliere functie. Daarnaast is er ons interne bureau tijdelijk werk, waar vanuit collega’s met een vast contract re-integreren, en eerste aanspraak maken op vrijgekomen plekken.” Toch vonden acht participanten een vaste plek binnen GVB. En gelukkig lukt het regelmatig om de tijdelijke collega’s vanuit de werkervaring die ze bij GVB hebben opgedaan, verder te helpen naar vast werk elders’.

Taboe

Voor sommige werkgevers lijkt er nog een taboe te rusten op deze groep omdat het werknemers zijn die extra begeleiding nodig hebben of niet fulltime kunnen werken. “Bij GVB geloven we dat iedere werknemer iets unieks meebrengt, en de kans verdient om toe te werken naar en onderdeel te zijn van het reguliere arbeidsproces”, aldus Diana. “We gaan dus gestaag door op de ingeslagen weg, en willen nog meer aandacht besteden aan de doorstroom van participanten naar een vaste baan”.

 

© GVB april 2024