Leesduur 2 minuten

GVB neemt extra voorzorgsmaatregelen veerponten

De afgelopen week vonden er twee incidenten met twee verschillende typen GVB veerponten plaats. De oorzaken zijn verschillend. Een defecte vaarhendel was de veroorzaker van het incident van afgelopen vrijdag. Het onderzoek naar het andere incident loopt nog. Als gevolg van de twee incidenten heeft GVB besloten extra voorzorgsmaatregelen te treffen.

“Wij vinden het heel erg dat dit is gebeurd, vooral ook voor de reizigers die als gevolg van de aanvaring medische verzorging nodig hadden. Veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste. Hoewel onderzoek naar de oorzaak van het incident van afgelopen zondag nog loopt, hebben we per direct preventief een aantal maatregelen genomen om de veiligheid voor onze reizigers te vergroten.”

Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie GVB

Aangescherpt onderhoudsproces

Als gevolg van een defecte vaarhendel botste het IJveer 55 afgelopen vrijdag te hard tegen de kade. Door het defect kon de schipper de pont niet langzaam vaart laten verminderen waardoor het schip te hard tegen de kant is gestoten. De defecte vaarhendel is inmiddels vervangen en wordt volgende week nader onderzocht op eventuele fabricage fouten. Een vaarhendel gaat regulier minimaal twee jaar mee. GVB verscherpt nu de inspectie op dit onderdeel en gaat eventueel preventief vervangen.

Extra voorzichtigheid bij aanlanding

“Onze schippers zijn zeer ervaren. Omdat veiligheid van onze reizigers voor GVB het allerbelangrijkste is en we onze reizigers een zo comfortabel mogelijke overtocht willen bezorgen, hebben we onze schippers de opdracht gegeven voorzichtiger te varen en extra aandacht te besteden bij het netjes aanlanden op de kade”, aldus Lohmeijer.

Onderzoeksresultaten

De oorzaak van het incident van afgelopen zondag met IJveer 60 wordt op dit moment in overleg met IL&T nog uitgebreid onderzocht. Als de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zal GVB op basis van deze uitkomsten eventuele aanvullende maatregelen nemen.

Veerdiensten

De veren in Amsterdam brengen reizigers van Noord naar het Centrum over het IJ en terug. In Amsterdam zijn 6 veerverbindingen, waarvan er twee ook ‘s nachts varen. Verder verzorgt GVB ook de veerverbinding over het Noordzeekanaal bij Zaandam, Velsen en Assendeflt.

In totaal zijn er 17 veren en ponten. Het aantal vaarbewegingen per jaar zijn op het IJ ruim 275.000 en op het Noordzeekanaal 175.000 per jaar.

© GVB june 2024