Leesduur 2 minuten

GVB ondertekent Charter Diversiteit

GVB-directeur Alexandra van Huffelen ondertekent op 30 november het ‘Charter Diversiteit’ van Diversiteit in Bedrijf. Met de ondertekening verbindt GVB zich aan een groeiend netwerk van bedrijven die zich inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Naast GVB ondertekenen ook andere werkgevers zoals Arriva en QBuzz, ProRail en Sectorinstituut Transport en Logistiek het Charter.

Alexandra van Huffelen: “We zijn een heel Amsterdams bedrijf en dat zie je ook aan de mensen die hier werken. Onze medewerkers zijn bevlogen vakmensen met een verscheidenheid aan achtergronden, geaardheden, geloven, leeftijden, etnische achtergronden en opleidingen.

“GVB wil een afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving, waarbij iedereen zich welkom voelt. Wij ervaren dat een divers samengesteld team betere besluiten neemt en effectiever is.”

Inclusief Amsterdam

GVB draagt de principes van diversiteit en gelijkheid uit in het openbaar vervoer en daarbuiten, zoals met de Pride Amsterdam, kennismakingen voor vluchtelingen, het sociaal convenant met de gemeente Amsterdam, ondertekening van het Charter Talent naar de Top, plaatsing en begeleiding van kandidaten onder de Participatiewet en organisatie van de Girlsday bij techniekafdelingen.

Van Huffelen: “Met in totaal ongeveer 5000 medewerkers, uitzendkrachten en externen behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Dat geldt voor de mensen die bij ons werken èn voor onze reizigers.” GVB zet zich in voor werkgelegenheid voor alle Amsterdammers. Studenten van diverse studies lopen bij ons stage en scholieren nemen deel aan projecten waarin zij ‘lerend werken’. Ook helpt GVB mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer te integreren.

Charter

Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector. Door het Charter te ondertekenen committeren bedrijven zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

© GVB may 2024