Ondertekening van het energiecontract met (l) Alexandra van Huffelen (GVB) en (r) Cindy Kroon (Nuon).
Leesduur 3 minuten

Nuon/Vattenfall nieuwe energieleverancier GVB

Vanaf 1 januari 2019 is Nuon/Vattenfall de nieuwe energieleverancier van GVB. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject dat GVB samen met Metro en Tram van de gemeente Amsterdam in mei dit jaar is gestart. Het gaat om duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt. Een belangrijke mijlpaal in ons streven om klimaatneutraal te opereren vanaf 2025. De looptijd van het contract is 10 jaar en loopt tot en met eind december 2028. De groene stroom komt voor 100% uit eigen land. Windmolens uit onder meer het park Slufterdam worden voor GVB ingezet. Daarnaast zal in samenwerking met Nuon/Vattenfall extra duurzame opwekcapaciteit worden gerealiseerd om in de energiebehoefte van GVB te voorzien.

De samenwerking met Nuon is een belangrijke sprong voorwaarts voor Amsterdam en draagt zo ook nog eens direct bij aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet. Op jaarbasis besparen we ruim 84 Kton aan CO2 uitstoot.

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB

Nauwe samenwerking GVB, gemeente en Nuon/Vattenfall

Op dit moment is slechts 6,6 % van alle opgewekte energie in Nederland duurzaam. Dat betekent dat er voorzieningen bijgebouwd moeten worden om aan de (toenemende) vraag naar groene stroom te voorzien en om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. In de aanbesteding zijn alle partijen gevraagd om met een concreet plan hiervoor te komen. Nuon/Vattenfall wist zich op dit punt te onderscheiden door voor een concurrerende prijs Nederlandse windstroom speciaal voor GVB aan te bieden, afkomstig uit verschillende windparken. Dat mes snijdt aan twee kanten: we investeren samen in duurzame opwekking van energie waardoor we concreet bijdragen aan de reductie van CO2-emissies in Nederland. Daarnaast zorgen we er samen voor dat ook medewerkers van GVB en inwoners van Amsterdam profiteren van deze samenwerking.

Windpark Slufterdam in aanbouw

Windpark Slufterdam

Energy-hub

Eén van de samenwerkingspunten betreft de ontwikkeling van een zogenaamde ‘energy hub’. Het is de bedoeling dat we een pand van GVB gaan voorzien van een groot zonnedak. We zien graag dat Amsterdammers mee kunnen profiteren van deze extra opwekcapaciteit. In de komende periode wordt onderling besproken hoe we dit het beste vorm kunnen gaan geven. Verder gaan we samen met de gemeente (Metro en Tram) en Nuon/Vattenfall onderzoeken waar bespaard kan worden op het energieverbruik, bijvoorbeeld door het terugwinnen van (rem-) energie.

Nuon nieuwe energieleverancier van GVB

Alexandra van Huffelen in de Nuna, de zonne-energiewagen van Nuon

Het is de ambitie van Nuon/Vattenfall om binnen één generatie fossielvrij te zijn. Daar doen wij zelf veel aan, maar ook samen met onze klanten geven we daar invulling aan. Transport is daarin een essentieel onderdeel. Wij zijn er trots op dat wij daar samen met het GVB invulling aan mogen geven, zodat mensen in de metropool Amsterdam, waar zij wonen, werken en recreëren op een duurzame manier kunnen reizen. Op die manier houden we de stad leefbaar en dragen we bij aan de duurzaamheidsambities van de stad Amsterdam in het algemeen en die van het GVB in het bijzonder.

Cindy Kroon, Directeur Klanten Nuon/Vattenfall

Klimaatneutraal

Vanaf 2025 wil GVB klimaatneutraal zijn; het aanvullend vergroenen van het elektriciteitsverbruik is de volgende stap om dit te bereiken. Als grootverbruiker van elektriciteit valt hier nog het nodige te winnen. Wij verbruiken net zoveel energie als 45.000 huishoudens in Amsterdam. Dat worden zelfs circa 55.000 huishoudens wanneer ook de elektrische bussen gaan rijden.

UPDATE: dit bericht is aangepast. Aanvankelijk stond in het bericht een CO2 uitstootreductie van 84 Mton. Dit is veranderd in Kton.

© GVB may 2024