Leesduur 2 minuten

GVB start aanbesteding duurzame energie uit eigen land

Op 11 mei start GVB met de aanbesteding van een nieuw, duurzaam energiecontract voor de komende 10 jaar. GVB was al de eerste stadsvervoerder die met groene stroom werkte en gaat met deze nieuwe aanbesteding een stap verder. De groene stroom moet vanaf 2019 voor de volle 100 procent uit eigen land komen.

Nederlandse groene stroom

GVB nam jarenlang elektriciteit af van het Afval Energiebedrijf van Amsterdam en koopt momenteel al groene stroom middels certificaten. Maar we leggen de lat hoger en willen vanaf volgend jaar 100 procent duurzame energie uit eigen land waardoor er zicht- en meetbaar wordt bijgedragen aan een beter milieu.

In Nederland is de vraag naar groene stroom vele malen groter dan er feitelijk opgewekt wordt. Op dit moment is slechts 6% van alle in Nederland opgewekte energie duurzaam. Dat betekent dus dat er voorzieningen bijgebouwd moeten worden om in de vraag te voorzien zoals wind- en zonneparken en gecertificeerde biomassacentrales. Voor de energietransitie is het essentieel dat grote stroomgebruikers als GVB eisen stellen aan de herkomst van hun elektriciteit.

Groene ambities

Vanaf 2025 wil GVB klimaatneutraal zijn; het vergroenen van het elektriciteitsverbruik is de volgende stap om dit te bereiken. “Om klimaatneutraal te zijn in 2025 moet er nog het nodige werk verzet worden”, vertelt Talitha Koek, manager MVO bij GVB. “Klimaatneutraal betekent in het kort dat ons verbruik aan energie en materialen niet mag bijdragen aan de klimaatverandering. Als grootverbruiker van elektriciteit valt hier nog het nodige te winnen. Wij verbruiken net zoveel energie als 40.000 huishoudens in Amsterdam. Dat worden zelfs circa 55.000 huishoudens wanneer de Noord/Zuidlijn en de elektrische bussen gaan rijden.”

Samen naar een gezonder klimaat

GVB is de vervoerder van en voor Amsterdam. In de aanbesteding wordt er van de nieuwe leverancier dan ook gevraagd om mee te denken hoe de stad, de reizigers en de medewerkers te laten delen bij de komende duurzame investeringen. Door kansen te creëren om samen met de reizigers en medewerkers voor een gezonder klimaat te gaan. In september wordt duidelijk welke partij het energiecontract gegund krijgt. Per 1 januari 2019 moet het nieuwe contract ingaan.

© GVB may 2024