Leesduur 2 minuten

Op de goede weg met CO₂-Prestatieladder niveau 3

GVB heeft geslaagde tussentijdse audits achter de rug voor de CO₂-Prestatieladder. Op 17 januari 2022 bevestigde het auditrapport dat we goed op schema liggen voor onze ambitie naar duurzaam openbaar vervoer voor Amsterdam en omgeving.

Positieve beoordeling

Bij de audit wordt gekeken of de (cijfer)rapportages kloppen, of er voldoende voortgang is op de doelstellingen en of GVB haar aanpak steeds verbetert. Daarnaast wordt er beoordeeld of GVB haar medewerkers betrekt bij de CO2-ambities. Sinds 2020 daalt onze CO2-uitstoot. Dit komt mede door de instroom van elektrische bussen en veren. Ook heeft GVB beter inzicht in haar energieverbruik door de implementatie van een Energie Monitoring Systeem. Dit alles heeft gezorgd voor een positieve beoordeling door auditor NCK.

Niveau 3

Er zijn in totaal vijf niveaus op de CO₂-Prestatieladder. GVB beheerst niveau 3 en geeft daarmee inzicht in de CO₂-uitstoot en het energieverbruik binnen de eigen organisatie. Daarnaast is een onderbouwd plan met reductiemaatregelen opgesteld. Bij hogere niveaus wordt ook gekeken naar de uitstoot van leveranciers en de materialen die worden gebruikt, zoals de rails, bovenleiding, etc.

Naar uitstootvrij OV

GVB wil in 2025 geheel uitstootvrij het openbaar vervoer verzorgen en dus geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. De komende periode staat vooral in het teken van nieuw materieel, zoals de elektrische bussen, veren en ponten. Daarnaast verduurzaamt GVB de gebouwen en vermindert haar energieverbruik. Uiterlijk eind 2024 moet de uitstoot van de gehele organisatie met 58% omlaag gebracht zijn. De CO₂-Prestatieladder als managementsysteem helpt het effect van maatregelen te meten en monitoren.

© GVB may 2024