CO₂-Prestatieladder

Deel deze pagina

Minder CO₂ uitstoten en meer energie besparen

GVB zet zich elke dag in voor minder CO₂ uitstoten en meer energie besparen in het Amsterdamse openbaar vervoer. In 2025 willen we geen uitstoot meer veroorzaken met onze voer- en vaartuigen. De reis met ons OV is dan uitstootvrij. Daarnaast gaan we steeds efficiënter om met energie. Om onze doelen te bereiken, gebruiken we de CO₂-Prestatieladder.

Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder helpt organisaties hun uitstoot te verminderen en energie te besparen. ProRail heeft de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) beheert het systeem. De ladder heeft 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat het over de uitstoot van de eigen organisatie. Niveaus 4 en 5 gaan ook over de CO₂-uitstoot in de keten en sector. GVB heeft een certificaat op niveau 3.

Naar een kleinere CO₂-footprint

Hoeveel CO₂ stoot GVB uit, wat leveren onze besparingsmaatregelen op en wat staat ons nog te doen? In de CO₂-footprint komt dat allemaal samen: het energieverbruik van GVB is omgerekend naar CO₂-uitstoot per type brandstof en elektriciteit. Met doelstellingen en maatregelen maken we onze footprint kleiner. Energie besparen en uitstoot verminderen dus. We hebben onze footprint voor het eerst berekend voor het jaar 2019. Vanaf nu berekenen we deze elk half jaar opnieuw. Zo zien we of onze maatregelen het gewenste effect hebben en kunnen we bijsturen als dat nodig is.

Wat we al gedaan hebben

De afgelopen jaren hebben we al flink ingezet op CO₂-uitstoot verminderen en energie besparen. Denk aan onze overstap van gas naar stadswarmte voor de busgarage en onze werkplaats in Diemen. En aan de inkoop van groene stroom van Nederlandse windmolens. Hierdoor zijn onze metro’s en trams al uitstootvrij. Ook de nieuwe elektrische bussen en veren dragen bij aan het doel.

Kennis delen

GVB neemt ook actief deel aan initiatieven rond de vermindering van CO₂-uitstoot. Twee daarvan zijn:

Communicatie

GVB communiceert elk jaar in het tweede en vierde kwartaal over zijn energiebeleid en -doelstellingen en over de CO₂-footprint. Je vindt de documenten hieronder:

© GVB june 2024