Leesduur Minder dan een minuut

Nuon nieuwe leverancier elektriciteit GVB

GVB heeft na een aanbesteding Vattenfall aangewezen als voorkeursaanbieder voor de levering van duurzame elektriciteit voor de komende 10 jaar, van 1 januari 2019 tot december 2028. In deze periode wordt nieuwe opwekcapaciteit geplaatst door Nuon, waardoor alle stroom specifiek voor GVB in Nederland wordt opgewekt. Naast groene stroom gaan GVB en Vattenfall samenwerken om de gebouwen van GVB energiezuiniger te maken en Amsterdammers mee te laten delen in bijvoorbeeld de opbrengst van zonnepanelen.

Voornemen tot gunning

GVB gunt dit contract in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Om te komen tot de selectie van Vattenfall, heeft GVB een aanbestedingstraject doorlopen. Met deze bekendmaking tot het voornemen tot gunning aan Vattenfall loopt tegelijkertijd de zogeheten ‘rechtsbeschermingstermijn ’. Pas na deze periode van 20 dagen kan GVB overgaan tot het definitief gunnen van het contract.

Groene ambities

Vanaf 2025 wil GVB klimaatneutraal zijn; het vergroenen van het elektriciteitsverbruik is de volgende stap om dit te bereiken. Als grootverbruiker van elektriciteit heeft GVB veel impact. We gebruiken net zoveel energie als 50.000 huishoudens in Amsterdam. Dat worden zelfs circa 55.000 huishoudens wanneer de elektrische bussen gaan rijden.

© GVB june 2024