Duurzaamheid en MVO

Groen en trots

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk voor GVB. Zo werken we aan nóg duurzamer vervoer en dragen we actief bij aan maatschappelijke initiatieven.

Sterke partner van Amsterdam

Als partner van de stad dragen we bij aan een bereikbare, gezonde en leefbare stad. Voor iedereen in Amsterdam; van inwoner tot bezoeker en van bedrijf tot onderwijsinstelling. We zijn voor iedereen bereikbaar.

Groen en trots

Onze rol als partner van de stad brengen wij in de praktijk vanuit twee pijlers: GROEN en TROTS. Zo investeren wij in duurzame energie en werken we continu aan energiebesparing. Daarnaast zijn we een betrokken werkgever voor onze medewerkers, bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op de werkvloer en spelen we een actieve rol bij diverse maatschappelijke initiatieven in de stad.

MVO stimuleren

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van GVB reikt verder dan alleen onze eigen organisatie. Door duurzaamheid en MVO toe te passen bij inkoop en investeringen stimuleren we ook onze leveranciers om verder te verduurzamen en stimuleren we lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid

Verder groeien

We hebben inmiddels een trotse historie op het gebied van MVO en de komende jaren zetten we nieuwe stappen. In het meerjarenplan staat wat we tot en met 2020 doen om een duurzame en sociale partner te zijn van de stad.

© GVB october 2021