Leesduur 3 minuten

Pilot met busje op afroep bij sommige liftstoringen

GVB heeft 93 liften in beheer. De beschikbaarheid daarvan in 2023 was 96,76%. Dat is hoog, maar voor reizigers die afhankelijk zijn van de lift voor hun reis met het OV, is een defecte lift een groot probleem als er geen alternatief aanwezig is. Daarom start GVB een pilot die het mogelijk maakt om in geval van storing bij een aantal liften, een busje op afroep in te zetten.

Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur GVB: “GVB vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het OV, en zoveel mogelijk zelfstandig. De toegankelijkheid van onze stations en voertuigen is zeer belangrijk, vooral voor de reiziger die voor extra uitdagingen staat. We kijken altijd naar manieren om de toegankelijkheid verder te verbeteren. Dit specifieke idee komt van een betrokken GVB-medewerker. We vonden het vernieuwend, en elk initiatief dat kan bijdragen aan een toegankelijker OV, telt. Ook al is dit een noodoplossing, het is het waard om te onderzoeken.”

Alternatief reisadvies

In de afgelopen periode heeft GVB alle liften in kaart gebracht, inclusief een alternatief reisadvies met regulier OV bij uitval. Door de QR-code die is geplakt op de defecte lift, te scannen, komt de reiziger op de storingspagina van de GVB-website. Daar krijg de reiziger een alternatief reisadvies. Bijvoorbeeld: neem de lift op het andere perron, reis een halte terug en stap over, terug in de juiste richting. Of: neem bus X naar halte Y en vervolg daar uw reis.

Pilot met busje

Voor 11 liften is op dit moment geen alternatief beschikbaar. Omdat er geen tweede lift is, of omdat er geen bus of tram bij dezelfde halte stopt. Voor deze 11 liften is er een pilot gestart voor reizigers die van de betreffende lift afhankelijk zijn. Als een van deze liften niet werkt, kunnen reizigers via RMC (doelgroepenvervoer) een rit bestellen (vooraf, of ter plaatse). Het busje brengt de reiziger dan naar de eerstvolgende halte waar ze hun reis kunnen voorzetten. De handelswijze staat in het alternatieve reisadvies die de reiziger via de QR-code op de sticker bij de defecte lift kan zien.

Noodoplossing

Deze pilot biedt een noodoplossing ter overbrugging, voor een tijdelijk probleem. Er is een aanrijtijd van 15 à 45 minuten. Dat is niet ideaal, maar beter dan geen alternatief. De pilot loopt vooralsnog tot eind dit jaar, en kan na evaluatie eventueel verlengd worden.

Melanie van der Horst, voorzitter Vervoerregio Amsterdam: “Inclusiviteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer zijn speerpunten van de Vervoerregio. We willen dat iedereen die dat wil kan reizen met het ov en daar horen toegankelijke liften en roltrappen bij. Op dit moment gaat aantal liften en roltrappen vaker kapot dan we willen. Daarom werken de Vervoerregio en GVB aan een gezamenlijk actieplan om de beschikbaarheid van de liften omhoog te krijgen. Ondertussen helpen pilots zoals deze met het verzachten van de hinder van defecte liften. Ik ben blij met dit initiatief.”

 

Foto: Jan de Ridder

© GVB july 2024