Leesduur Minder dan een minuut

Toegankelijk OV

Maandag 22 april organiseerde Pakhuis de Zwijger in samenwerking met GVB een thema-avond over toegankelijkheid in het OV. Een heel belangrijk onderwerp waar niet alleen GVB zich hard voor maakt. Toegankelijkheid is dan wel belegd bij meerdere partijen, de verantwoordelijkheid om de issues gezamenlijk aan te pakken wordt gevoeld. Daarom gingen taskforceleden Wilco Bos (GVB), Eva Bentz van den Berg (Vervoerregio) en Willem Waas (gemeente Amsterdam) in gesprek met vertegenwoordigers van Clientbelang en de Ouderbond over welke stappen nodig zijn om het OV toegankelijk(er) te maken voor iedere Amsterdammer.  Liften, haltes, rolstoelplanken, hellingen, bejegening, digitalisering: het kwam allemaal voorbij. Niet alleen de pijnpunten daarover, maar vooral ook gewenste oplossingen werden aangestipt.  Het was een constructief gesprek dat vraagt om vervolg.

De sessie wordt komende week ook uitgezonden op AT5 en Salto maar is nu al terug te zien op Youtube.

© GVB may 2024