De bus, tram en metro bij station Sloterdijk - Foto: Jolanda Fisser
Leesduur 2 minuten

Reactie GVB op Parool-artikel over werkdruk bij chauffeurs

In Parool is dinsdagsmiddag 6 juni een artikel verschenen over de werkdruk bij GVB-chauffeurs. Hieronder onze reactie op dit artikel.

De achtergrond

GVB-medewerkers die in de operatie werken, hebben te maken met onregelmatige diensten en roosters. Dit is inherent aan het beroep. GVB probeert deze diensten altijd zo goed mogelijk af te stemmen en te zorgen voor voldoende flexibiliteit. Vanzelfsprekend voldoen de roosters aan de wettelijke en met de medezeggenschap afgestemde normen. Toch is het mogelijk dat medewerkers daarbij een verhoogde werkdruk beleven.

Corona heeft z’n tol geëist. GVB-medewerkers in de operatie hebben het langst moeten omgaan met de mondkapjesplicht voor reizigers en met soms korte lontjes van reizigers als gevolg. Ook is er sprake van een hoog ziekteverzuim en is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelde er lang onzekerheid onder het rijdend personeel over het mogelijk afschalen en de gevolgen daarvan. Ook de omstandigheden in de stad (onder andere drukte en werkzaamheden) spelen een rol. De optelsom draagt bij aan het gevoel van verhoogde werkdruk.

Het onderzoek

De ervaring van hoge werkdruk speelt bij meer bedrijven en in meerdere sectoren. GVB neemt klachten over werkdruk zeer serieus. We zijn ons al langere tijd bewust van de gevolgen van een en ander. GVB kent de belangrijkste klachten vanuit medewerkersonderzoeken en uit gesprekken met medewerkers. Hierover worden gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad. Het ervaren van werkdruk zit niet alleen in onregelmatige diensten; er kan van alles spelen. GVB heeft met de medezeggenschap afgesproken zelf een verdiepend onderzoek te doen waar hoge werkdruk beleving precies zit of wordt ervaren. Ons gemeenschappelijke doel is mensen vitaal en duurzaam inzetbaar te houden, en ervoor zorgen dat zij met plezier en energie naar hun werk gaan. Dat rapport is opgeleverd en intern is bespreken we nu de vervolgstappen met de operatie.

Ook zijn de eerste stappen gezet. Zo hebben we in het rooster een aanpassing doorgevoerd (4-1-4). Daarnaast kijken we hoe we de druk in de zomermaanden kunnen aanpakken.

Naast het onderzoek zet GVB ook stevig in op het behouden en werven van nieuw personeel. Dit is een uitdaging in de huidige arbeidsmarkt, maar een uitdaging die we graag aangaan vanuit het vertrouwen dat er geen mooiere werkplek is in Amsterdam dan GVB. Vanzelfsprekend kijken wij ook naar hoe wij het ziekteverzuim weer omlaag kunnen brengen.

© GVB june 2024