Leesduur 3 minuten

Reizigersaantallen gehalveerd, verlies op exploitatie

Vorig jaar maart veranderde ook de wereld van GVB: na jarenlange groei halveerde in 2020 door corona de reizigersaantallen. Dat is te lezen in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2020 van GVB. De corona pandemie en de gevolgen daarvan domineerden het hele jaar.

Reizigers meer dan gehalveerd

Van gemiddeld 938.000 reizigers op een werkdag in 2019, vervoerde GVB in 2020 gemiddeld 491.000 reizigers, een afname van 48%. Ondanks de terugval in reizigers, bleef GVB een vaste waarde voor Amsterdammers in onzekere tijden. GVB is blijven rijden en varen. Elke dag, met of zonder lockdown, GVB was er voor iedereen voor wie het ov noodzakelijk was. Dat dit is gelukt, is onder meer te danken aan de enorme veerkracht van onze organisatie, het harde werk van al onze mensen en de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk als compensatie voor de gedaalde reizigersopbrengsten.

Verlies van 10 miljoen euro op de exploitatie

Conform de afspraak met onze opdrachtgever, de Vervoerregio Amsterdam, reden wij begin 2020 onze exploitatie zonder exploitatiesubsidie. Dit gaf GVB als vervoerder een unieke en tegelijkertijd kwetsbare positie. We werden financieel extra getroffen door het grotendeels wegvallen van onze reizigersinkomsten door de coronacrisis en de exploitatiesubsidie. Terwijl de kosten voor de exploitatie doorliepen, reden we op verzoek van de overheid een bijna volledige dienstregeling.
Zonder overheidssteun zou ons exploitatiecontract een verlies opleveren van 137 miljoen euro. Dankzij de beschikbaarheidsvergoeding van 127 miljoen euro werd dit verlies verminderd tot ongeveer 10 miljoen euro. Het totale resultaat na belasting komt hierdoor uit op € 2,4 miljoen negatief.

Beschikbaarheidsvergoeding nog steeds hard nodig

Naast het exploitatiecontract heeft GVB ook nog andere contracten. Zoals voor het onderhoud, beheer en projecten aan de railinfrastructuur voor metro en tram (Rail Services) en het contract Veren. De risico’s op deze contracten zijn gelukkig beperkt gebleven in 2020 en hebben een bijdrage opgeleverd aan ons holdingresultaat van 6 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt ingezet om de uitdagingen van 2022 op déze contracten op te vangen.

Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur GVB: “De contracten van de Veren en Rail Services staan los van de exploitatie. De beschikbaarheidsvergoeding voor 2020 was dan ook ontzettend hard nodig voor de exploitatie. Dankzij deze vergoeding konden we in 2020 nagenoeg een volledige dienstregeling rijden. Ook vielen er daardoor geen ontslagen. Deze zomer beslist het Rijk over een vergoeding voor de exploitatie van het ov in 2022, de beschikbaarheidsvergoeding. Deze is nog steeds hard nodig.”

Terugkeer van reizigers

Zuiderwijk vervolgt: “Gelukkig is sinds 19 mei jl. het advies om alleen met het ov te reizen als het echt noodzakelijk is komen te vervallen. Het openbaar vervoer is weer voor iedereen toegankelijk, waar de reis ook naartoe gaat. Onze mensen kijken er reikhalzend naar uit om weer meer reizigers te verwelkomen en hen naar hun plek van bestemming te brengen. Met het stijgen van de vaccinatiegraad in heel Nederland en de versoepelingen die daarbij horen hopen we in de loop van het jaar weer toe te groeien naar Amsterdamse reizigersaantallen.“

© GVB may 2024