Mock-up nieuwe M7 metro opengesteld voor publiek.
Leesduur 4 minuten

Stemresultaten na bezoek mock-up nieuwe M7 metro

Zo’n veertig bezoekerssessies zijn deze zomer gehouden in de grote expositietent waar de mock-up van de nieuwe M7 metro tentoongesteld stond. Reizigers, OV-fans, GVB-medewerkers en andere belanghebbenden bezochten dit levensgrote en realistische model van de nieuwe metro voor Amsterdam. Ze beoordeelden het ontwerp en brachten hun stem uit over twee interieurvarianten. Projectleider Laura Smans blikt tevreden terug en maakt de stemresultaten bekend.

Plezier

“We sluiten de mock-up fase nu echt af”, vertelt Laura. “Het is een belangrijk onderdeel geweest in het proces van ontwerp tot productie van deze nieuwe metro en ik kijk er met veel plezier op terug. We hebben er met een bevlogen team aan gewerkt en het echt sámen tot een succes gemaakt. De expositie zag er strak uit en het was leuk om te merken dat zowel collega’s als onze externe bezoekers er enthousiast op reageerden.”

Laura Smans bij mock-up nieuwe M7 metro

Laura Smans bij mock-up van M7 metro

Stemresultaten

Alle bezoekers werd gevraagd hun mening te geven over de afwerking van de zitting van de stoeltjes in de metro en de hoogte van de vasthoudstangen. “Er is flink gestemd. Bij de afwerking van de stoelen spande het er nog om. Maar uiteindelijk is 54% van de stemmen gegaan naar de ronde afwerking, in plaats van een rechte zitting bij de benen. De lage stangen van 1,975 m hebben 65% van de stemmen gekregen. Een aantal mensen merkte wel op dat  de zichtbaarheid van de beeldschermen bij de lage stangen soms niet helemaal optimaal is. Helaas kunnen we daar niets aan veranderen.”

Stemuitslagen mock-up M7 metro

Stemmen voor interieurvarianten nieuwe M7 metro

Start bouw eerste M7 metro

Inmiddels is al begonnen met de bouw van de eerste M7 metro. “In het Spaanse Irún is fabrikant CAF gestart met de eerste body shell. We hebben daar inmiddels ook de eerste kwaliteitsaudit van het productieproces van de metro voor Napels gedaan. De Italianen hebben net als wij metro’s uit de Inneo-lijn van CAF besteld, Deze worden ook in Irún gebouwd”, aldus Laura. “Nu de mock-up fase afgesloten is met de acceptatie van de mock-up, gaat CAF aan de slag met de terugkoppeling van onze bevindingen en een aantal punten die in het daadwerkelijke ontwerp nog doorgevoerd moeten worden. Van onze personenvervoerders hebben we bijvoorbeeld feedback ontvangen over hoogte van knoppen, het zonnescherm, de deurstopper in de bestuurderscabine en het raampje in de deur naar de cabine. Dit hebben we doorgegeven aan CAF. Zodra het ontwerp definitief wordt vastgesteld, staan alle seinen op groen en kunnen we binnenkort mooie beelden delen over de voorgang van de bouw!”

Nieuwe M7 metro

De 30 nieuwe metro’s (met een optie van 30 extra metro’s) zijn van het type CAF Inneo, met daarin geïntegreerd het moderne Signalling & Control systeem van Alstom. Bij GVB krijgen ze de typeaanduiding ‘M7’, een doornummering van de bestaande vloot. Vanaf medio 2021 gaan ze rijden. Een mooie en zeer gewenste aanvulling op onze vloot waarmee we het groeiend aantal reizigers comfortabel kunnen vervoeren. We bestellen ze in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Qua ontwerp passen ze goed bij hun voorgangers en hebben een herkenbare buitenkant in lijn met de zilvergrijze-rode R-net stijl waarin ook de huidige metro’s rijden. De nieuwe metro’s zijn circa 60 meter lang. Met deze lengte kunnen we het materieel flexibel en duurzaam inzetten. Afhankelijk van het reizigersaanbod rijden we met enkele of gekoppelde metro’s. De nieuwe M7 metro vervangt straks het oudere metromaterieel. De metroseries S2 en S3/M4 zijn respectievelijk in 2024 en 2027 aan vervanging toe. Daarnaast moet de M7 de groei op het Amsterdamse metronet opvangen. De Spaanse fabrikant CAF leverde eerder de metroseries S3 en M4 op het Amsterdamse metronet.

© GVB april 2024