Wethouder Duurzaamheid, Annette Baerveldt, van de gemeente Zaandam verrichte de doophandeling. Links: Ramon Rippens, directeur Operatie van GVB
Leesduur 3 minuten

Veerverbinding Amsterdam-Zaandam nu ook volledig elektrisch

Vandaag, op maandag 7 februari, is de NZK Pont 102 in Zaandam feestelijk gedoopt door wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Zaanstad. Dit is de verbinding tussen Amsterdam en Zaandam, de Hem-verbinding. Dit is het derde schip dat in gebruik wordt genomen binnen een reeks van vijf elektrische schepen. Hiermee zijn alle drie de Noordzeekanaalverbindingen van GVB nu volledig elektrisch én varen we dus alle verbindingen volledig uitstootvrij.

Reizigers enthousiast over e-ponten

Directeur Operatie, Ramon Rippens: “Het is mooie tussentijdse mijlpaal om bij stil te staan. We zijn over de helft met drie elektrische veerpoten, want we krijgen er in totaal vijf. Van de vijf worden er drie ingezet voor de exploitatie en twee als reserve voor exploitatie en onderhoud. We merken dat reizigers ontzettend enthousiast zijn over de schepen. Ze vinden het heel fijn om met deze schepen een oversteek te maken, omdat de schepen amper geluid maken. Ze gaan bijna geruisloos door het water. Ook het feit dat we het dek flexibel kunnen indelen al naar gelang er meer fietsers of auto’s zijn, vindt men prettig. Wat we ook gemerkt hebben is dat reizigers het liefste allemaal een eigen pont willen. Zo heeft Velsen de 100 ‘geclaimd’, en Buitenhuizen de 101. En hier bij de Hem-verbinding wil men graag dat de 102 vast komt varen. Die vraag wordt ons vaak gesteld. Helaas kunnen we de ponten niet vast op een oversteek inplannen, omdat de ponten ook weleens voor onderhoud naar de werf moeten. Daarom rouleren ze. Maar we vinden het fijn om te horen dat de elektrische ponten zo gewaardeerd worden.”

Oversteek steeds schoner

Jan-Willem Sluyters, ambtelijk opdrachtgever bij V&OR van de gemeente Amsterdam vindt het ook bijzonder om bij deze tussenmijlpaal stil te staan: “De tijd gaat snel en de technologie ontwikkelt zich in rap tempo. Waar we een aantal jaren nog twijfelden over de haalbaarheid van volledig elektrische veerponten, beren op de weg zagen, of zelfs ‘ijsbergen’ op het Noordzeekanaal, nemen we vandaag het derde plug in hybride veer in gebruik. We – en dat geldt met name voor exploitant GVB Veren; de gemeente is opdrachtgever – scoren hoge waarderingscijfers waar het gaat om de dienstverlening op het IJ en het Noordzeekanaal. Daar zijn we niet alleen trots op, we zijn er ook zuinig op. Mede daarom zijn we blij met deze nieuwe mijlpaal. Het oversteken van het Noordzeekanaal, waar jaarlijks toch zo’n 350 duizend mensen gebruik van maken, wordt steeds schoner.”

Aanwinst voor Noordzeekanaalgebied

Wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Zaanstad. “Als wethouder Duurzaamheid juich ik de ingebruikname van alweer de derde elektrische veerpont toe. De uitstootvrije pont draagt bij aan het terugdringen van de uitstoot in de onze regio en is een prachtige aanwinst voor het Noordzeekanaalgebied.”

 

© GVB may 2024