Wat we doen

Deel deze pagina

Mobiliteitspartner voor Amsterdam en regio

Onze missie is dat Amsterdam bereikbaar is voor iedereen. We zetten onze ervaring in om een volwaardige mobiliteitspartner te zijn voor de stad en de regio. Samen met verschillende partijen werken we aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk.

Strategische doelen

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Per gemiddelde werkdag reizen ongeveer 800.000 reizigers met ons mee in de metro’s, trams en bussen en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal.

Tevreden reizigers

Reizigerstevredenheid is een van de belangrijkste graadmeters voor ons werk. We streven ernaar dat minimaal 90% van de reizigers ons in de OV-Klantenbarometer waardeert met een 7 of hoger. Ook willen we bereiken dat reizigers onze informatie bij verstoringen beoordelen met minimaal een 6,5 en de sociale veiligheid blijven beoordelen met een 7,5 of hoger. Eenduidige dienstverlening van alle servicemedewerkers ondersteund door digitale middelen zal hier in belangrijke mate aan bijdragen.

Betrouwbare dienstverlening

Reizigers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening. Onze inzet: minimaal 90% van de reizigers komt op tijd aan bij zijn of haar eindhalte. Hiervoor moeten we onze punctualiteit op peil houden en minder verwijtbare uitval hebben dan andere stadsvervoerders. We bereiken dit onder andere door onze logistieke organisatie flexibeler te organiseren.

Marktconforme organisatie

Bij het vergeven van een OV-concessie wordt uiteraard gekeken naar bedrijfsvoering. Een belangrijk focuspunt voor ons is dat ons kostenniveau marktconform is. We streven naar een organisatiemodel waarmee we snel kunnen inspelen op externe ontwikkelingen.

Leefbare stad

Openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad en de regio. Zonder goed OV slibt de stad dicht. We zien het als onze opdracht om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, en verbonden met de regio. We willen dat alle Amsterdammers gemakkelijk toegang hebben tot het OV (eventueel in combinatie met aanvullend openbaar vervoer). Hiervoor zal de komende jaren flink geïnvesteerd moeten worden: in nieuwe infrastructuur om de belangrijkste knelpunten in het netwerk op te lossen, in nieuw materieel om onze vloot te verjongen en uit te breiden, en in vastgoed voor pauzelocaties en materieelstallingen.

Uitstootvrij vervoer

GVB werkt aan volledig uitstootvrij OV. Waar mogelijk eisen we dit ook van onze leveranciers. Verder willen we jaarlijks 2% minder stroom verbruiken per reizigerskilometer. We gebruiken groene stroom van Nederlandse windmolens.

Dé werkgever

Veiligheid staat bij ons voorop; we streven naar werken op niveau 4 van de zogeheten veiligheidsladder. Bij GVB werken in totaal bijna 5.000 betrokken en bevlogen vakmensen samen. Gezonde en fitte medewerkers staan aan de basis van ons bedrijf en iedereen telt mee: we hechten aan diversiteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid. We willen dé werkgever in Amsterdam zijn, die plaats heeft voor mensen uit alle geledingen van onze samenleving. We streven naar minimaal een score van 7,5 op medewerkerbetrokkenheid.

© GVB april 2024