Leesduur 3 minuten

Bereikbaarheid OV Amsterdam Noord en Nieuw-West verbeterd

Om de bereikbaarheid in Amsterdam Noord en Nieuw-West te verbeteren worden aanpassingen aangebracht in een aantal buslijnen. Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn is het OV netwerk ingrijpend gewijzigd. Nu blijkt dat op een aantal plekken verbeteringen nodig zijn, worden die daar doorgevoerd.

Sharon Dijksma, Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio, heeft samen met GVB besloten de wijzigingen per april door te voeren. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe dienstregeling die in december 2019 ingaat. Dijksma: “De Noord/Zuidlijn is sinds de opening een succes, maar de wijzigingen die tegelijkertijd met ingebruikname zijn doorgevoerd in met name de bus- en tramlijnen, hebben op sommige plekken tot minder goede bereikbaarheid geleid. We nemen de klachten daarover serieus en staan voor een bereikbare stad. Daarom voeren we nu deze verbeteringen door. Tegelijk onderzoeken we waar en op welke manier we nog meer verbeteringen door kunnen voeren.”

Aanpassingen in Noord

Als proef zal buslijn 36 tot eind 2019 pas om 24.00 uur stoppen met rijden in plaats van 20.00 uur nu. Hiermee wil GVB bereiken dat bijvoorbeeld bezoekers van patiënten in het Boven IJ ziekenhuis tot laat in de avond een verbinding hebben. De route van lijn 36 wordt bovendien verlegd van Olof Palmelaan naar Amerbos, zodat ook die wijk een verbinding heeft met het ziekenhuis en de bus voor het ziekenhuis stopt. Deze aanpassingen volgen op een eerdere bijstelling in oktober vorig jaar. Toen stelde GVB de businzet al bij in Noord. Aanleiding waren toen klachten over overvolle lijnen 34 en 35 in de ochtendspits. Door extra lange bussen in te zetten werden die klachten verholpen.

Aanpassingen Nieuw West

Buslijn 21, die van Geuzenveld naar CS rijdt, gaat vaker rijden in de ochtendspits. Er komt één bus extra in de dienstregeling, zodat het aantal zit- en staanplaatsen met 8 procent toeneemt. Er rijdt dan elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de wijk de Eendracht richting CS. Buslijn 249 zal dan niet meer rijden. De bus die beschikbaar komt door het opheffen van lijn 249 wordt ingezet op lijn 21.

Een beperkt aantal reizigers heeft hierdoor een extra overstap en enkele minuten meer reistijd, maar zo’n 200 reizigers hebben voordeel van de toegenomen zit- en staanplaatsen. De scholen waar buslijn 249 langs rijdt, zijn al op de hoogte van de wijzigingen. Reizigers krijgen de komende weken informatie over wat er voor hen verandert.

Loop van 2019 uitgebreide evaluatie

Alexandra van Huffelen, directeur van GVB over de wijzigingen: “Ruim voor de start van het nieuwe lijnennet hebben we aangegeven dat we heel goed zouden monitoren en zouden bijstellen als dat nodig was. We zijn daarover continu in gesprek met alle betrokkenen om het lijnennet steeds beter aan te laten sluiten op de wensen van onze reizigers. Dat doen we met reizigers, de Vervoerregio, de gemeente en alle stadsdelen. Wij hopen dat reizigers tevreden zijn met de verhoging en uitbreiding van de businzet. In de loop van 2019 volgt nog een uitgebreide evaluatie van het lijnennet.”

© GVB may 2024