Leesduur 2 minuten

Brede coalitie aan kabinet: gok niet met het ov

Den Haag, 15 juni 2022 – Gok niet met het openbaar vervoer en bied een financieel vangnet voor 2023. Dat is de oproep van een brede coalitie van opdrachtgevers, vervoerders, bonden, Milieudefensie en Rover aan het kabinet met het oog op de behandeling van de Voorjaarsnota. In hun pamflet vragen zij het Rijk een financieel vangnet, mochten de reizigersaantallen de komende jaren nog achterblijven.

Zonder een Rijksvangnet ontbreekt zekerheid en komen de dienstregelingen in het geding, schrijven de ondertekenaars. “Dat betekent lijnen schrappen, minder vaak rijden en/of het vervallen van ritten in de avond en het weekend. Dit gebeurde al bij de bezuinigingen die nodig waren door corona, maar zal nog veel meer gebeuren zonder zekerheid. De bereikbaarheid van stad en regio staan op het spel. Van student tot forens, van mantelzorger tot recreatief publiek – miljoenen Nederlanders zijn de dupe.”

De coalitie waarschuwt voor een neerwaartse spiraal als zekerheid uitblijft en de reizigersinkomsten tegenvallen. Door noodgedwongen bezuinigingen laten reizigers dan het ov links liggen en pakken ze de auto vanwege het verslechterde ov-aanbod. Vervolgens moet nog verder afgeschaald worden. Volgens de ondertekenaars zou dat eeuwig zonde zijn nu de vervoerbedrijven bijna weer op eigen benen staan.

Brede steun voor vangnet onder Nederlanders

Maar liefst 79% van de Nederlanders vindt dat het ov een vangnet nodig heeft om een neerwaartse spiraal te voorkomen. De ondertekenaars van het pamflet benadrukken dat sterk ov bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet en de woningbouwopgave. Om de kabinetsdoelen op deze terreinen te behalen, is goed ov hard nodig. Als het Rijk een vangnet biedt in de beperkte periode waarin het aantal reizigers nog achterblijft, zullen de reizigersaantallen ondanks blijvende thuiswerkeffecten door bevolkingsgroei al snel de cijfers van vóór corona overtreffen.

#methetov

Met de hashtag #methetov vragen de ondertekenaars aandacht voor de bijdrage van het ov aan de samenleving. Miljoenen Nederlanders reizen dagelijks met het ov naar het werk, school en studie, vrienden en familie, zorg en andere voorzieningen. Een belangrijk deel van hen heeft geen alternatief. Goed ov draagt bij aan een samenleving met bereikbare voorzieningen, een maatschappij mensen kunnen meedoen en een sterke economie.

Logo's van de deelnemende organisaties van methetov

© GVB june 2024