Directies van VDL en GVB toasten op nieuwe busdeal, met links Thea de Vries van de Vervoerregio.
Leesduur 3 minuten

GVB breidt vloot van elektrische bussen verder uit

GVB heeft een nieuwe aanbesteding voor het leveren van 84 elektrische bussen gegund aan de Nederlandse busbouwer VDL. Deze 100 procent elektrisch aangedreven bussen worden vanaf 2023 in Amsterdam ingezet. Met dit contract mag GVB nog eens 124 bussen bijbestellen bij VDL. De nieuwe VDL Citea’s gaan de komende jaren bijdragen aan het verder reduceren van de CO2-uitstoot van GVB. Het aanbestedingstraject heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Er is vervolgens nog een jaar nodig voor daadwerkelijke levering van de eerste bussen en laadinfrastructuur.

Artist impressie van de nieuwe elektrische Citea

Artist impressie van de nieuwe elektrische Citea die GVB bestelt bij VDL

Nieuwe generatie

VDL Bus & Coach gaat 30 gelede nieuwe generatie VDL Citea’s van het type LF-181 en 54 VDL Citea’s van het type LF-122 leveren. VDL Bus & Coach wordt ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van de laadpalen voor de bussen. GVB rijdt sinds eind 2019 met elektrische bussen. Momenteel rijden er al 44 en in de zomerperiode stromen er 31 extra in, waardoor het totaal aantal elektrische bussen uitkomt op 75. Met deze bestelling zal in 2023 de meerderheid van de vloot uit elektrische bussen gaan bestaan. De bussen van deze bestelling moeten vanaf medio 2023 gaan rijden op de lijnen 37, 38, 41, 44, 47, 49, 62 en 63.

Elektrische bus in R-net kleuren laadt op in Garage West

Een van de onderdelen van het contract is het aanbrengen van laadvoorzieningen, zoals hier in Garage West.

Stiller en schonere lucht

Claudia Zuiderwijk is blij met deze aanschaf. “Amsterdammers gaan geleidelijk merken dat het grommend optrekken van stadbussen verdwijnt. En dat de vele fietsers van Amsterdam steeds meer frisse lucht hebben in de stad. We willen dat iedereen die met GVB reist weet, dat hij daarmee veel minder schade toebrengt aan het klimaat en de leefomgeving. De duurzaamheid en het nieuwe comfort van het OV zijn goede redenen om weer afscheid te nemen van die tweedehands auto die tijdens corona is aangeschaft.” President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Met de grootste nieuwe generatie VDL Citea-vloot tot nog toe maken wij samen van Amsterdam een nog schonere stad voor inwoners en bezoekers.”

Achteruitkijkcamera op een elektrische bus

De nieuwe lading elektrische bussen heeft geen spiegels maar camera’s.

In lijn met de ambities van de stad

Amsterdam maakt werk van het verder reduceren van CO2-uitstoot in de stad. De gemeente heeft hiervoor de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’ ontwikkeld. Amsterdam vermindert in 2025 haar CO2-uitstoot met 5%, in 2030 met 55% en in 2050 met 95% in vergelijking met de uitstoot in 1990. Onderdeel hiervan is dat GVB in 2025 volledig uitstootvrij busvervoer levert. GVB, Vervoerregio en gemeente Amsterdam hebben daarover Zero Emissie Transitie afspraken gemaakt.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep en Claudia Zuiderwijk, vab GVB schudden de hand.

Willem van der Leegte van VDL Groep en Claudia Zuiderwijk van GVB bezegelen de busdeal met een handdruk.

Financiering

Voor deze order en o.a. de vervanging van metro’s heeft GVB in 2019 een lening afgesloten, waarbij de Vervoerregio zich garant heeft gesteld en de kapitaallasten draagt. Ook de Europese Unie en de Rijksoverheid droegen een steentje bij via subsidie. De EU via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en het Rijk via de regeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).

Medegefinancierd door de EU

© GVB may 2024