Marieke van Doorninck, wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid Amsterdam. Foto: Sanne Couprie
Leesduur 2 minuten

GVB draagt bij aan nieuw Amsterdams Klimaatakkoord

GVB wil in 2025 uitstootvrij werken. Hiervoor investeren we in elektrische bussen en veren en proberen we slim om te gaan met ons energieverbruik. Ook in de infrastructuur die we gebruiken voor onze metro’s en trams liggen mogelijkheden om te verduurzamen. Daarom hebben we samen met de gemeente Amsterdam (Metro en Tram) in kaart gebracht op welke terreinen we verder kunnen verduurzamen. Hierover zijn afspraken gemaakt die zijn overgenomen in het ‘Nieuw Amsterdams Klimaatakkoord’ dat afgelopen week is gepresenteerd.

Afspraken uit klimaatakkoord

Samen met Metro en Tram (gemeente Amsterdam) hebben we een aantal hoofdthema’s benoemd waarmee we de komende jaren aan de slag gaan:

  • Circulariteit: inkoop en hergebruik van materialen;
  • Inzetten van duurzamer materieel voor het werk in de stad;
  • Energiebesparing in de infrastructuur;
  • Besparing van CO2 door het slim organiseren van projecten in de stad;
  • Zonne-energie: projecten rondom het spoor, bijvoorbeeld op metrostations en langs het spoor.

Het Nieuw Amsterdams Klimaatakkoord is een bundeling van initiatieven van bewoners en bedrijven die bijdragen aan een duurzame en gezonde stad.  In 2050 moet Amsterdam klimaatneutraal zijn.

Aanwezigen tijdens de presentatie van het Nieuw Amsterdams Klimaatakkoord. Foto: Sanne Couprie

GVB uitstootvrij in 2025

GVB heeft zich ten doel gesteld om in 2025 uitstootvrij te werken. We vinden het belangrijk om tastbaar bij te dragen aan een leefbare stad. In onze visie is dit een stad die goed bereikbaar is die bovendien steeds groener wordt doordat de negatieve effecten voor het milieu teruggebracht worden. Om die reden was GVB al medeondertekenaar van het duurzaamheidsconvenant in 2015.

Handige links

© GVB may 2024