Leesduur 4 minuten

GVB uitstootvrij in 2025

De groene ambities van GVB liegen er niet om. In 2025 willen we volledig uitstootvrij werken en minder energie per reizigerskilometer verbruiken. Eind vorig jaar sloot GVB om deze reden een nieuw 10-jarig contract met Vattenfall-Nuon voor de levering van in Nederland opgewekte, duurzame energie. Daarnaast heeft GVB samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente de aanbesteding van nieuwe elektrische bussen afgerond. De eerste elektrische bussen verwachten we in 2020. Klinkt goed, maar waar staan we nu precies en wat moet er nog allemaal gebeuren de komende jaren? 

Besparen door het gebruik terug te dringen

Het is natuurlijk prachtig wanneer we alleen duurzame energie verbruiken, maar het begint bij het terugdringen van ons verbruik. Om die reden hebben we de doelstelling ieder jaar 2% minder energie per reizigerskilometer te gebruiken. Om dit mogelijk te maken zijn we verschillende energiebesparingstrajecten gestart in de operatie en in onze gebouwen. Hierdoor zijn we er sinds 2013 in geslaagd om 17% efficiënter te rijden en varen.

GVB uitstootvrij in 2025

Je kunt de Infographic GVB uitstootvrij in 2025 hier ook als PDF-bestand downloaden.

Veren op weg naar uitstootvrij

Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt over het duurzaam maken onze IJveren. De huidige veren varen nu nog op diesel maar de vier recent aangeschafte IJveren (de 60’ers) zijn serie-hybride schepen. Deze varen schoner en stiller. Met een efficiënte dieselmotor wordt een accupakket opgeladen waarmee de veren elektrisch varen, vandaar de term ‘hybride’. Schoner dus dan de oude dieselmotoren, maar nog niet uitstootvrij. Zodra de technologie zover is worden de schepen omgebouwd zodat er volledig uitstootvrij gevaren kan worden.

Femke van der Laan doopt IJveer 63

Femke van der Laan doopt IJveer 63

Hoe risicovol zijn groene ambities?

Neem nu de nieuwe elektrische bussen die ook nog eens geleverd worden met een compleet nieuwe laadinfrastructuur. De kosten voor dergelijke apparatuur is op het moment van schrijven aanzienlijk duurder dan voor bestaande, conventionele voertuigen (en brandstofstations). Loopt GVB hiermee niet het risico te investeren in voorzieningen die zichzelf op de langere termijn nog moeten bewijzen? Dat risico is beperkt doordat we om te beginnen 31 elektrische bussen afnemen die gebruik maken van de nieuwe laadtechniek (‘Opportunity Charging’). De techniek is volop in ontwikkeling; het is dus niet gezegd dat deze voertuigen met bijbehorende laadsystemen nu de standaard zullen vormen. Daar komt bij dat je nu bij voorkeur niet meer wilt investeren in een nieuwe vloot dieselbussen. Deze gaan doorgaans zo’n 12 jaar mee terwijl we op zo kort mogelijk termijn willen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad.

Recyclen afval

Momenteel recyclen we ruim 80% van ons afval. Honderd procent zal vermoedelijk niet haalbaar zijn op korte termijn, maar we willen daar wel heel dichtbij in de buurt komen. Bij de nieuwe elektrische bussen worden de batterijen bijvoorbeeld na een periode van 5-7 jaar afgeschreven. Toch kunnen deze batterijen ook dan nog prima dienst doen als opslag voor opgewekte zonne- of windenergie. De koffiebekers die we bij GVB gebruiken zijn volledig composteerbaar en bij nieuwe inkooptrajecten is het hergebruik van materialen standaard een voorwaarde.

Haalbaarheid: hoe realistisch is 100% uitstootvrij?

Met onze operatie – trams, metro’s, veren en bussen – die straks elektrisch en op duurzame stroom loopt, halen we 2025 uitstootvrij wel. We hebben echter ook nog remises en werkplaatse en onze techniekpoot waar de laatste meters naar de 100% het meest ingewikkeld zijn. Neem bijvoorbeeld onze Unimog-voertuigen die een defecte metro naar de remise moet kunnen trekken. Dergelijke voertuigen worden op dit moment nog niet eens zero emissie aangeboden op de markt. Er zijn maar weinig partijen die dergelijke voertuigen leveren en we zijn daarbij afhankelijk van de innovatie die dergelijke aanbieders in hun producten weten te leggen. Aan GVB zal het niet liggen. Als het even kan, zetten we 100% in op de meest duurzame oplossing.

© GVB may 2020