Leesduur 2 minuten

GVB en de Participatiewet

GVB draagt de principes van diversiteit en gelijkheid uit in het openbaar vervoer en daarbuiten. Dit doen we onder meer door plaatsing en begeleiding van kandidaten onder de Participatiewet. GVB is een voorloper op dit gebied in Amsterdam, waar wij al sinds 2015 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen. Tot nu toe hebben 48 medewerkers een participatiebaan (gehad). Een ervaringsplek waar men onder begeleiding werkervaring opdoet. Bovendien kan men allerlei opleidingen volgen die van belang zijn voor het invullen van hun baan.

Solliciteren

Binnen een periode van 23 maanden kan de participatiekandidaat net als andere medewerkers solliciteren op reguliere functies binnen GVB. Hier gaan interne kandidaten, waaronder dus ook de participatiekandidaten, altijd voor externe kandidaten. Vanwege de aard van de functies (techniek, vervoer binnen de stad, veiligheid en communicatie met reizigers) zijn competenties uiteindelijk doorslaggevend. Iemand moet zonder begeleiding kunnen functioneren. Van alle kandidaten onder de Participatiewet (participatiekandidaten) die GVB in de afgelopen jaren heeft begeleid, is een klein deel doorgestroomd naar een reguliere arbeidsplaats binnen onze organisatie. Van de rest heeft ongeveer de helft buiten onze organisatie een arbeidsplek gevonden.

Verwachtingen

Het is altijd een mooi moment, als een van hen binnen GVB een plek krijgt. Helaas lukt het niet altijd; het is geen gegeven dat een participatie-kandidaat kan blijven, er is geen baangarantie. Medewerkers die ziek thuis zitten en in re-integratietraject zitten, hebben ook recht op die plek. Bij aanname op een participatiebaan wordt hier uitvoerig over gesproken en is dit voor de kandidaat heel helder. Het is belangrijk om de verwachtingen aan de voorkant goed te managen.

© GVB june 2024