Met name de onrendabele buslijnen in de wijken staan op de tocht.
Leesduur 2 minuten

GVB: “Reizigers van sociale bus- en tramlijnen mogen niet de dupe worden”

GVB vindt het jammer dat de maandenlange onderhandelingen van provincies en vervoersautoriteiten met de staatssecretaris van I en W niet hebben geleid tot afspraken over een financieel vangnet voor het ov in 2023. GVB hoopt dat de betrokken partijen alsnog een uiterste poging doen om overeenstemming te krijgen, in het belang van de reizigers. GVB wil de dienstverlening voor de huidige ov-reizigers zoveel mogelijk op peil houden, juist omdat deze vaak geen andere keuze hebben.

Gat in inkomsten

Doordat er aanhoudend minder kantoormensen en toeristen reizen dan voor corona, missen vervoerbedrijven nog altijd een deel van de inkomsten. Die situatie duurt naar verwachting van de vervoerbedrijven nog tot 2025. Tot en met 2022 springt het Rijk bij, daarna niet meer. Maar de reizigers zijn volgend jaar nog niet allemaal terug. Om geen verlies te leiden, moet er worden gesnoeid in bus- en tramlijnen. Onderhandelingen over een financieel vangnet zitten in een impasse.

Sociale lijnen op de tocht

De niet rendabele lijnen staan dan het eerst op de tocht. Deze “sociale” lijnen rijden in de wijken waar de bus niet altijd vol zit, maar zijn vaak de enige optie voor familiecontact, uitjes, bezoek aan gezondheidscentra of voor een bezoek aan de markt. De onrendabele lijnen worden betaald met de verdiensten van vollere metrolijnen en drukkere tram- en buslijnen. GVB is bezorgd dat zo’n bezuiniging vooral mensen treft die geen geld hebben voor een andere manier van vervoer.

Oneerlijk

Drastisch inperken van deze sociale lijnen zou oneerlijk zijn, omdat niet de mensen uit deze wijken, maar de kantoormensen wegblijven. Snijden in de rendabele metrolijnen is aan de andere kant ook onverstandig, want dan raken de inkomsten van het bedrijf in een neerwaartse spiraal. GVB hoopt dat de betrokken overheden toch nog een manier weten te vinden om de schade aan kwaliteit van het sociale deel van het ov zoveel mogelijk te beperken en liefst te voorkomen.

© GVB june 2024