De metro wordt de ruggengraat van het Amsterdamse openbaar vervoer.
Leesduur 2 minuten

Metro ruggengraat van Amsterdams OV

De metro wordt de ruggengraat van het Amsterdamse openbaar vervoer. Als in de zomer van 2018 de Noord/Zuidlijn gaat rijden, wordt het hele ov-netwerk in de stad opnieuw ingericht, ondergronds en bovengronds. Het oude, historisch gegroeide OV-netwerk verandert van structuur: van een kronkelig spinnenweb naar een strak visgraatmodel. 

Hierdoor kan GVB de groeiende stroom reizigers sneller en comfortabeler naar meer bestemmingen in de stad brengen. ‘Niet eerder in de 116-jarige geschiedenis van GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route’, aldus algemeen directeur Alexandra van Huffelen in het concept-vervoerplan. Dit plan is deze week ter beoordeling naar de opdrachtgever van GVB, de Stadsregio Amsterdam, gestuurd.

635 haltes

Dankzij het nieuwe netwerk kan tachtig procent van de reizigers sneller naar meer bestemmingen in Amsterdam reizen. Voor vier procent betekent het wel een extra overstap. In totaal komen er in het nieuwe net vijf haltes bij. Het totaal aantal haltes in Amsterdam bedraagt dan 635. Per gemiddelde werkdag vervoert GVB momenteel meer dan 800 duizend reizigers. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting verder oplopen.

Hoogfrequente verbindingen

Het aandeel reizigers dat gebruikmaakt van de metro zal verder stijgen. Metro’s zijn immers snel, punctueel en kunnen veel reizigers op een comfortabele en betrouwbare manier vervoeren. Door de komst van de nieuwe metrolijn gaan vooral trams minder vaak naar het Centraal Station. Deze trams worden vervolgens met name ingezet op drukke oost-west verbindingen. Ook houden de buitenwijken van Amsterdam hoogfrequente tram- en/of busverbindingen.

© GVB may 2024