Nieuwe OV-tarieven per 1 januari 2022
Leesduur 2 minuten

Nieuwe OV-tarieven per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 stijgen de ov-tarieven voor vervoersbewijzen bij GVB met gemiddeld 2,1%. Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam stelt deze tarieven ieder jaar vast voor Amsterdam en omstreken. De nieuwe tarieven zijn in lijn met de landelijke stijging voor stad- en streekvervoer. De prijsstijging voor 2022 is vooral terug te voeren op de huidige hoge brandstof- en elektriciteitskosten waar GVB mee te maken heeft.

Opbouw saldoreistarief

Het saldoreistarief bestaat uit twee onderdelen: het basistarief en het kilometertarief. Het basistarief wordt vanaf volgend jaar € 1,01. Dit basistarief is in heel Nederland gelijk. Voor de concessie Amsterdam (GVB) wordt het kilometertarief  17,9 cent. Dit laatste is de prijs die geldt voor iedere gereden kilometer.

De prijsbepaling komt mede tot stand op basis van de indexering op basis van de Landelijke Tarieven Index (LTI). In de tabel hieronder is te zien hoe de indexering over de afgelopen jaren is opgebouwd.

Jaar Tarievenindex
2022 2,12%
2021 0,91%
2020 2,23%
2019 2,84%
2018 1,13%
2017 0,38%
2016 1,20%
2015 1,14%

Meer informatie nieuwe ov-tarieven

Voor een compleet overzicht van onze producten en prijzen voor 2022 kan je hier terecht

Wat is de Landelijke Tarieven Index?

Met de Landelijke Tarieven Index (kortweg: LTI) worden jaarlijks de ov-tarieven in het stad en streekvervoer vastgesteld. Hierbij kijkt het LTI naar de prijsontwikkeling van o.a. loonkosten en brandstoffen zoals diesel, aardgas en elektriciteit. Het doel van deze prijscorrectie is om kostenstijgingen op te vangen zodat niet ingeleverd hoeft te worden op het huidige OV-aanbod.

Nieuw product – Easy Flex

Vanaf 10 januari 2022 introduceert GVB een nieuwe GVB Flex variant: Easy Flex. Met Easy Flex kan zonder saldo op de kaart door heel Nederland met tram, bus en metro gereisd worden. Reizigers ontvangen altijd 10% korting op alle OV-reizen met GVB voor €1,00 per maand.

© GVB july 2024