Leesduur 2 minuten

Prijs OV kaartje omhoog per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 stijgen de meeste tarieven voor vervoersbewijzen bij GVB. Nu zijn er ieder jaar prijscorrecties, maar voor het komende jaar vallen deze fors hoger uit dan voorgaande jaren. Dat komt doordat de algehele prijscorrecties samenvallen met de door het Kabinet voorgestelde BTW-verhoging. We leggen uit hoe dit zit.

De verhoging van de OV-tarieven per 1 januari 2019 hangt samen met twee ontwikkelingen. De ene is de indexering op basis van de Landelijke Tarieven Index. Dit kan je zien als een soort prijscorrectie die ieder jaar wordt doorgevoerd, zie hiervoor verderop in dit artikel. Voor 2019 komt dit uit op 2,84%

Verder heeft het Kabinet voorgesteld om per 1 januari 2019 het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging is onderdeel van een groter pakket aan belastingmaatregelen dat op het moment van schrijven nog moet worden goedgekeurd door het parlement. De tariefsverhoging geldt vooral voor de losse kaartverkoop. Alles bij elkaar stijgen de tarieven hiermee met gemiddeld 5,75%. De verhogingen voor abonnees en reizigers die op saldo reizen, blijft beperkt tot de gemiddelde tariefstijging. De nachttarieven stijgen niet. Voor een compleet overzicht van alle nieuwe tarieven per 1 januari 2019, kan je terecht op deze pagina.

Wat is de Landelijke Tarieven Index?

Met de Landelijke Tarieven Index (kortweg: LTI) worden jaarlijks de tarieven in het stad en streekvervoer vastgesteld. Hierbij is gekeken naar de prijsontwikkeling van o.a. loonkosten en brandstoffen zoals diesel, aardgas en elektriciteit. Het doel van deze prijscorrectie is om kostenstijgingen op te vangen zodat niet ingeleverd hoeft te worden op het huidige OV-aanbod.

Jaar Tarievenindex
2012 4,90%
2013 3,83%
2014 1,28%
2015 1,14%
2016 1,20%
2017 0,38%
2018 1,13%
2019 2,84%

Tabel: gemiddelde stijging (LTI) over de afgelopen jaren.

Ongewenste prijsstijging voor reizigers

Naar mening van GVB staat de maatregel haaks op de keuze van dit kabinet om duurzaam vervoer te stimuleren nu het openbaar vervoer duurder wordt gemaakt ten opzichte van de auto. Autobezitters zullen hun auto minder snel verruilen voor het OV. Niet in de laatste plaats kunnen we de BTW-verhoging niet plaatsen binnen de klimaatdoelstellingen van dit kabinet.

© GVB april 2024