De bus, tram en metro bij station Sloterdijk - Foto: Jolanda Fisser
Leesduur 3 minuten

Vervoerplan 2023 en 2024 ter consultatie

Het Vervoerplan 2023 en het Vervoerplan 2024 liggen voor advies bij de Reizigers Advies Raad (RAR) en de betrokken gemeenten. Deze plannen zijn onderdeel van het herstelplan dat GVB – en meerdere vervoerders – maakt om de komende paar jaar de financiële klap die de sector kent enigszins te kunnen opvangen. De financiële uitdagingen die GVB kent, hebben te maken met het feit dat na corona een deel van de reizigers niet meer vijf dagen per week naar kantoor gaat, maar deels thuiswerkt. Dit zorgt voor een omzetverlies. Daarnaast heeft GVB als gevolg van de oorlog in Oekraïne te maken met torenhoog gestegen energiekosten, en is er ook een stijging van de kosten door het hoge ziekteverzuim, de krappe arbeidsmarkt en de inflatie op inkoop van materialen.

Kostenbesparingen zijn noodzakelijk

Vervoerders zijn samen met hun concessieverleners en aandeelhouders zelf verantwoordelijk om de komende paar jaar het omzetverlies op te vangen door kostenbesparingen in hun organisaties door te voeren; voor dit jaar aangevuld met nog een deel overheidssteun (in 2024 niet meer) en steun vanuit de decentrale overheden. Ook moeten in veel gevallen hun vervoersnetwerken wijzigen om ook daar, op basis van de beleidswensen van de Vervoerregio, netwerken aan te bieden die lager zijn in kosten.

Reizigers waar mogelijk ontzien

In het door GVB aangeboden vervoerplan voor 2024 staan voorstellen om het ov-netwerk aan te passen om een vervoersnetwerk aan te bieden dat nog steeds zoveel mogelijk aan basis wensen en behoeften voldoet, maar wel een lager kostenniveau kent. Dit dient bij te dragen aan het oplossen van de financiële uitdagingen die ook nog in 2024 aan de orde zijn. Dit naast overige kostenbesparingsprogramma’s en ook naast extra financiële bijdragen van de Vervoerregio. Uiteraard is het ontworpen netwerk in nauw overleg gedaan met de Vervoerregio en op basis van hun beleidskaders opgesteld.

Bij de voorstellen die GVB doet, proberen we ervoor te zorgen dat de meeste reizigers zo min mogelijk last ondervinden van de wijzigingen. Er zijn dubbelingen uit het vervoersnetwerk gehaald, waardoor de reiziger een extra overstap kan hebben. Dat is natuurlijk vervelend, maar hierdoor blijft de hele stad voor iedereen bereikbaar.

Nog niets definitief

De plannen van het openbaar vervoer en de concessie Amsterdam zijn nog niet definitief. Er wordt nog gesproken met het Rijk. Als er alsnog vanuit het Rijk een bijdrage voor 2024 komt, is er meer ruimte voor openbaar vervoer.

De Vervoerregio Amsterdam, de opdrachtgever van GVB, neemt half juni een besluit over de vaststelling van de vervoerplannen. Op dit moment vindt consultatie van het netwerk plaats bij meerdere reizigersgroeperingen en gemeenten.

Download GVB Vervoerplan 2024 .

© GVB july 2024