Alexandra van Huffelen, voormalig algemeen directeur bij GVB.
Leesduur 2 minuten

Alexandra van Huffelen vertrekt bij GVB

Alexandra van Huffelen wordt vandaag voorgedragen voor benoeming tot Staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane. Dit betekent helaas dat zij haar functie als algemeen directeur van GVB per direct neerlegt. Alexandra heeft GVB geleid sinds juni 2014. In die tijd heeft zij met haar directieteam vele mijlpalen behaald.

Focus op reizigers en leefbaarheid van de stad

Bij alle veranderingen stonden de reiziger en de leefbaarheid van de stad centraal.  Zo is er onder leiding van Alexandra stevig ingezet op gastvrijheid met onder meer een goed opgeleid Serviceteam, servicebalies in de tram, en verdere professionalisering van reisinformatie. Ook speelde zij een belangrijke rol in de omslag naar een cashloos OV in Amsterdam. Dit heeft bijgedragen aan de veiligheid in de voertuigen. Alle inspanningen op dit vlak hebben zich vertaald in een toegenomen waardering van de reiziger die GVB beoordeelde met een 7.6 in 2019.

Veel bereikt met elkaar

GVB is samen met de Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio nauw betrokken bij de groei van de stad. Terwijl het aantal reizigers met gemiddeld 6% per jaar groeide, stond Alexandra aan de wieg van grote schaalsprongen in het openbaar vervoer. De meest in het oog springende is uiteraard de vliegende start van de Noord/Zuidlijn in juli 2018. Daaraan gekoppeld was een nieuw vervoerplan, de grootste wijziging in het Amsterdamse OV in de laatste decennia. Door haar jarenlange ervaring en kennis op het gebied van duurzaamheid heeft zij op dit terrein een grote omslag te weeg gebracht bij GVB. Uitstootvrij vervoer staat centraal in de strategie, en heeft geleid tot de aanschaf van alleen nog maar uitstootvrij materieel: elektrische bussen en veren. Ook sloot GVB een donkergroen stroomcontract af voor 10 jaar in 2019. Mede vanwege die kennis zat Alexandra namens OV-partijen aan de mobiliteitstafel voor het klimaatakkoord. Innovatie was een belangrijk thema tijdens haar directeurschap. Zij initieerde met andere vervoerders een landelijk Mobility-as-a-service platform.

Haar warme betrokkenheid met de medewerkers van GVB was goed zichtbaar op social media waar zij regelmatig foto’s plaatste van spontane bezoekjes aan de werkvloer.

Tijdelijke taakverdeling directie

Tot nader orde worden de activiteiten van Alexandra overgenomen door het directieteam, waarbij Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie, optreedt als algemeen directeur a.i. De Raad van Commissarissen van GVB is gestart met de procedure voor de werving van een nieuwe algemeen directeur.

© GVB may 2024