Leesduur Minder dan een minuut

Lichte stijging aantal incidenten

Het aantal geregistreerde incidenten bij GVB is in 2015 licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het stafbureau Sociale Veiligheid van GVB.

Soort incidenten

Het aantal ernstige incidenten (vallend onder het Algemeen Strafrecht en APV) waaronder mishandeling, bedreiging en beroving steeg van 269 in 2014 naar 333 in 2015 (+23.7%). Er was 6 keer sprake van bedreiging van personeel met een wapen (3 in 2014) en 43 keer zonder wapen (+53% ). Ook werd er 167 keer opgetreden vanwege vandalisme of graffiti (+15%).

Het aantal incidenten vallend onder de Wet Personenvervoer zoals schelden, beledigen en verstoringen bij betalingsproblemen, daalde van 1530 naar 1499 (-2%).

Zowel bij bus als tram nam het totaal aantal incidenten iets toe, alleen bij metro nam het licht af.

Daling aantal incidenten per reiziger

Ondanks dat het feitelijke aantal incidenten licht is toegenomen, is het aantal incidenten per reiziger afgenomen: het aantal reizigers bij GVB (+6.2%) steeg in 2015 meer dan het aantal incidenten (+1.7%).

© GVB june 2024