Lijn 55
Leesduur 3 minuten

Stroeve start lijn 55

Van zaterdag 2 op zondag 3 maart, vond de laatste rit van de Amstelveenlijn plaats. Op zondagochtend reden de eerste bussen om reizigers naar hun bestemming te brengen. Waar dit zondag goed liep, bleek dat reizigers  in de ochtendspits van 4 maart langer moesten wachten op lijn 55 die bovendien erg vol was. Ook de reis zelf duurde langer dan in de dienstregeling was opgenomen. Dit had een aantal oorzaken. We leggen graag uit hoe dit zit.

Vertraging lijn 55

De dienstregeling voor bus 55 liep al snel buiten de oorspronkelijke planning in de ochtendspits van 4 maart. Dit had onder andere te maken met de werkzaamheden op de kruising Burgemeester Boersweg/Oranjebaan in Amstelveen. Hier zou aanvankelijk één rijstrook worden gesloten, maar dit bleken er deze ochtend maar liefst twee te zijn. Er ontstond vrijwel direct een file, waardoor passerend verkeer op grote stukken enkel stapvoets verder kon rijden. Hierdoor ontstaat een domino-effect: doordat vertraagde bussen relatief kort op elkaar volgen maar grotere groepen reizigers mee te nemen hebben, loopt de vertraging verder op.

Dan waren er rond de oversteek op de Strawinskylaan opstoppingen op het zebrapad waardoor het verkeer niet kon passeren. Dit hielp niet bij de toch al oplopende vertragingen. Verder bleken er auto’s geparkeerd rond de zogenaamde bufferzones op station Zuid. Dit was vanaf 3 maart niet meer toegestaan omdat deze ruimte nodig is voor de bussen (lijn 55) van GVB. Niet in de laatste plaats waren er meer reizigers dan gangbaar is voor een standaard maandagochtendspits. Dit had alles te maken met het slechte weer: reizigers verkiezen dan het OV boven de fiets.

Voldoende bussen?

Voor veel reizigers die op deze regenachtige maandagochtend stonden te wachten op hun bus, was het een onprettig begin van de dag. Veel reizigers meldden enorme drukte op de lijnen en lange wachttijden. Het vermoeden bestond dat er te weinig materieel was ingezet door GVB. Deze conclusie kunnen we nu nog niet trekken. De doorstroming stokte door de obstakels die we hierboven al schetsten. De geplande dienstregeling voor lijn 55 was hierdoor vrijwel direct onuitvoerbaar. De inzet van extra materieel helpt dan niet. Deze staan dan tenslotte ook direct vast in het verkeer.

Drukte bij klantenservice valt mee

Het aantal vragen dat we bij klantenservice ontvingen over de Amstelveenlijn en de vervangende lijnen en routes, viel relatief mee. Op het moment van schrijven is het ook hier nog te vroeg om conclusies te trekken, maar een eerste schatting leert dat circa 15-20% van alle binnenkomende vragen handelde over de vervangende lijnen. De meeste reizigers wilden weten hoe zij het beste konden reizen nu lijn 51 niet langer doorreed naar Westwijk (en terug naar Zuid). Door de inzet van extra servicemedewerkers op belangrijke haltes en overstapplaatsen, konden veel vragen ter plekke worden beantwoord.

Hoe verder?

Zoals we al schreven: het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Vanzelfsprekend vinden we het zelf teleurstellend dat de eerste ochtendspits voor lijn 55 zo moeizaam verliep. Dit hadden wij ook graag anders gezien. De drang om maatregelen is te nemen is er altijd, maar dat moet wel op basis van de juiste informatie worden gedaan. In de tweede helft van deze week wordt dit duidelijk. We hopen dan ook dat de problemen rondom de oversteek op de Strawinskylaan en de parkeerplaatsen zijn opgelost en de doorstroming is verbeterd. Dat pakken we samen op met de gemeente (Amsterdam en Amstelveen) en de Vervoerregio Amsterdam. Dan kunnen we ook beoordelen of het nodig is om de dienstregeling aan te passen. We komen daar op terug!

© GVB april 2024