Buslijn 55 op station Zuid aan het begin van de spits
Leesduur 3 minuten

Update lijn 55

Afgelopen maandag schreven we over de stroeve start van lijn 55. Het goede nieuws: na de moeizaam verlopen ochtendspits, ging het de daaropvolgende middag en de dagen daarna een stuk beter. Buslijn 55 en tramlijn 5 reden grotendeels op tijd en hoewel het op momenten druk was, konden de meest reizigers zonder problemen meereizen. De wegwerkzaamheden maken wel dat er soms moet worden omgereden en ritten daardoor langer duren dan gepland.

Emma: Ik wist niet dat alles zou veranderen. Daarom reis ik nu met mijn vriendin, als we dan verdwalen, dan verdwalen we tenminste samen.

Maatregelen

Na de ochtendspits is er direct contact gelegd tussen GVB, de gemeente (Amstelveen en Amsterdam) en de Vervoerregio Amsterdam om te bespreken op welke wijze de belangrijkste obstakels weggenomen konden worden. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er nu een wegsleepregeling van kracht is bij de bufferzone rondom station Zuid. Dit voorkomt dat automobilisten hun auto hier tijdelijk parkeren. Daarnaast stemt de Vervoerregio Amsterdam met de projectorganisatie Zuidas af welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de doorstroming van de bussen bij de Strawinskylaan te verbeteren.

Leo: Ik woon vlak bij een bushalte, dus voor mij is het eigenlijk prettiger geworden. Ik ben zo op mijn bestemming.

Best haalbare alternatief

We ontvingen de afgelopen week al meermaals vragen van reizigers die zich afvroegen of het überhaupt wel mogelijk is om een metrolijn tijdelijk te vervangen door een buslijn (55). Het is zondermeer waar dat er in een metro veel meer reizigers passen dan in een gelede bus. Daarom rijdt lijn 55 tijdens de spits om de ca. 8 minuten om zoveel mogelijk reizigers een plaats te kunnen bieden. Ideaal is dit niet, maar het is wel het best haalbare alternatief boven de metro.

Lillian: Ik rijd van Middenhoven naar Zuid, dat gaat eigenlijk wel prima. Ik ben nu 5 minuten langer onderweg maar ik hoop dat de metro ooit weer terugkomt.

Werkzaamheden

De komende weken   voert de gemeente  op tal van locaties in met name Amstelveen, werkzaamheden uit aan de infrastructuur. Op de website van de Amstelveenlijn worden deze werkzaamheden verder toegelicht, we noemen daarom hier alleen de werkzaamheden  die de meeste vertraging voor het OV kunnen opleveren:

  • Vanaf 9 maart vinden er grootschalige werkzaamheden plaats ter hoogte van de kruising aan de Buitenveldertselaan – Boelelaan. Deze werkzaamheden strekken zich (met onderbrekingen) uit over een langere periode. Om deze reden kan lijn 5 ondermeer in het weekeinde van 9/10 maart niet rijden. Hiervoor in de plaats wordt lijn 45 ingezet. Ook lijn 55 zal hier hinder van ondervinden.
  • In het weekeinde van 10 maart vinden er grootschalige werkzaamheden plaats tussen de halte De Boelelaan/VU en de straat Cannenburg. Dit betekent voor het verkeer dat op de Buitenveldertselaan tussen De Boelelaan en Cannenburg in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten is. Zowel pendelbus 45 als bus 55 kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Periode vanaf 11 maart. Ter hoogte van halte Meent is op de Gondel een rijstrook afgezet. Voor het verkeer geldt hier een om-en-om regeling met verkeerslichten en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Bus 55 kan hier hinder van ondervinden.
  • Periode t/m 18 maart. Het vernieuwen van de verkeerslichten aan de burgemeester Boersweg en Oranjebaan. Hierdoor is een busstrook niet beschikbaar en wordt bovendien tijdelijk geen voorrang verleend aan passerend OV.
  • Periode t/m 24 maart. Aan de Sportlaan worden werkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwe tramverbinding. Verkeer wordt om deze reden omgeleid via de Groenelaan.

Max, verwijzer van GVB: De meeste reizigers begrijpen dat het even niet anders kan in verband met de aanleg van de nieuwe tramverbinding.

© GVB may 2024