Per werkdag reizen gemiddeld 84.000 reizigers met de Noord/Zuidlijn
Leesduur 4 minuten

Vervoercijfers: sterke groei aantal reizigers

Bijna twee maanden na de start van de nieuwe dienstregeling is het een goed moment om terug te kijken en te beoordelen of de overgang naar het nieuwe netwerk soepel is verlopen. Uit de nieuwe vervoercijfers wordt duidelijk dat een kleine 73.000 reizigers per gemiddelde werkdag gebruik maakt van de Noord/Zuidlijn. In de periode vanaf 2 september (start standaarddienstregeling) ligt dit gemiddelde rond de 84.000. De reizigersaantallen van het totale GVB netwerk zijn in deze periode toegenomen met zo’n 40.000 per dag (+6%)*. Deze groei wordt met name opgevangen door de metro (+40%), terwijl het aantal reizigers in de trams (-13%) en bussen (-4%) volgens verwachting is afgenomen.

Noord/Zuidlijn rijdt goed

Hoewel er een aantal kleinere verstoringen zijn geweest in de Noord/Zuidlijn, zijn echt grote problemen uitgebleven. Dit is anders dan de verwachting kort voor de start van de nieuwe dienstregeling. We verwachtten toen nog gemiddeld 4 grote verstoringen per week. Door het vele testen hebben we veel tekortkomingen in het systeem gevonden en opgelost. Daarnaast hadden we continu een reservewagen paraat. Hierdoor konden we de impact van verstoringen beperken. Zo bleef de overlast voor reizigers beperkt.

Overstappen

Voor de start van de nieuwe dienstregeling beloofden we dat reizigers gemiddeld sneller op hun bestemming zijn. Daar stond tegenover dat er vaker moet worden overgestapt. Wat het overstappen betreft zien we dat dit inderdaad het geval is, al is dit minder dan we zelf dachten. Wij schatten destijds in dat 2 tot 4% van alle reizigers vaker een overstap zou moeten maken. Op basis van de inzichten op uit de vervoercijfers nu, geldt dit voor 1% tot 2% van alle reizigers. Wat de reisduur betreft: de inzichten op de dit vlak zijn nog niet compleet. We hebben een extern bureau gevraagd om met ons mee te kijken en de nu liggende cijfers te valideren.

Reizigers zijn goed voorbereid

Het is onze serviceteammedewerkers opgevallen dat de meeste reizigers goed zijn voorbereid. Ze wisten van de nieuwe dienstregeling en hebben vooraf bekeken hoe ze het beste konden reizen naar hun bestemming. De extra inzet van serviceteammedewerkers op veel knooppunten in de stad bleek regelmatig niet nodig. Ook bij onze klantenservice bleef een enorme toeloop aan vragen uit zodat we altijd goed in staat waren om reizigers ook telefonisch (of via mail, Twitter of Whatsapp), snel te woord te staan.

Vervoercijfers september 2018: reizigers blijken goed voorbereid op pad te gaan.

Reizigers blijken goed voorbereid op pad te gaan

Aandachtspunten

Verbeterpunten zijn er ook. Zo tonen de elektronische informatieborden in en rond de Noord/Zuidlijn geen actuele vertrekinformatie. De leverancier heeft weliswaar nieuwe software opgeleverd, maar tijdens het testen zijn we tegen nieuwe beperkingen aangelopen. We bespreken de resultaten nog met de Vervoerregio en de gemeente. Verder zien we dat de buslijnen 34 en 35 in Amsterdam Noord regelmatig vol zijn. Om die reden zullen we hier tijdens de spits grotere (zogenaamde: gelede) bussen inzetten per 1 oktober aanstaande. Wat verder meespeelt is dat we in week 36 bovengemiddeld veel materieeluitval hebben gehad op de metrolijnen 50, 51, 53 en 54. Dat is niet te wijten aan de invoering van een nieuw ov-netwerk, maar heeft wel degelijk voor veel overlast en frustratie gezorgd bij onze reizigers. Juist omdat de Noord/Zuidlijn wel goed functioneerde, vroegen reizigers zich af of e.e.a. met elkaar te maken had. Vanzelfsprekend is dit niet het geval.

Reizigerstevredenheid toegenomen

In augustus heeft Newcom in opdracht van GVB een (terugkerend) reizigerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de tevredenheid stijgt naar gemiddeld een 7,6 (+ 0,2% hoger) ten opzichte van de vorige meetperiode van mei dit jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hogere waardering voor de metro. De tevredenheid bij bus en tram blijft grotendeels gelijk al ervaart men het reizen in Amsterdam wel als minder makkelijk dan voorheen. We hopen dit een kwestie van gewenning is; we blijven dit punt dan ook aandachtig volgen.

Tevreden en dankbaar

De feestelijke opening en start van de Noord/Zuidlijn is een mijlpaal op zich die door heel Amsterdam gevierd is. De vele wijzigingen bij bus en tram waren met het oog op de nieuwe metrolijn noodzakelijk, maar zorgde ook voor kritische geluiden. Vanuit GVB hebben we alles op alles gezet om reizigers voor en na de start van de nieuwe dienstregeling bij de hand te nemen om hen snel wegwijs te maken binnen het nieuwe ov-netwerk. Deze aanpak heeft gewerkt. Daar zijn we onze reizigers dan ook een woord van dank verschuldigd: meer reizigers dan ooit reizen via het nieuwe ov-netwerk van, door en naar onze stad. Bijna iedereen blijkt goed op de hoogte en de tevredenheid is zelfs licht gestegen. We zijn trots op dit resultaat en kijken dan ook tevreden en dankbaar terug op de afgelopen twee maanden.

Downloaden samenvattingen

* Reizigersgroei gemeten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

© GVB april 2024