Leesduur 2 minuten

Amsterdams OV: van recordaantal reizigers in 2019 naar dieptepunt in 2020

In 2019 was het een druk en succesvol jaar voor het openbaar vervoer in Amsterdam, zo is te lezen in het op 25 mei gepubliceerde jaarverslag van GVB. De algemene klanttevredenheid voor GVB steeg naar 7,9. Het was het eerste hele kalenderjaar waarin het nieuwe OV netwerk van Amsterdam inclusief de Noord/Zuidlijn, in gebruik was. De nieuwe metrolijn loopt operationeel goed met weinig tot geen uitval. Ook vielen er beduidend minder bus- en tramritten uit. De vertrekpunctualiteit verbeterde tot boven de 90%. GVB vervoerde per gemiddelde werkdag 938.000 reizigers. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van 2018. Die reizigersaantallen vormen een groot contrast met de huidige situatie door de coronacrisis.

Coronacrisis

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de maatregelen die daarop volgden, daalde het aantal reizigers vanaf 16 maart 2020 met 86% ten opzichte van vergelijkbare periode in 2019. Met de sterk verminderde reizigersaantallen dalen ook de reizigersopbrengsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. Mark Lohmeijer, algemeen directeur a.i. bij GVB: “Het is een ongekende tijd voor iedereen.

We doen er samen met de andere OV-bedrijven alles aan om ook onder de huidige omstandigheden het openbaar vervoer te verzorgen.

Op 1 juni schalen we de dienstverlening weer zo veel mogelijk op naar normaal, met maximaal 40% bezetting in de voertuigen. Mondkapjes dragen wordt dan verplicht in het OV.” Zeker is dat 2020 onvergelijkbaar zal zijn met 2019 qua reizigersaantallen en omzet.

Focus op bereikbaarheid

Gelukkig gaan bepaalde reeds opgestarte projecten ook nu door. Om de bereikbaarheid in stad en regio op peil te houden, wordt geïnvesteerd in infrastructuur en nieuwe, ruimere en duurzamere voertuigen en veren. Eind 2020 gaat tramlijn 25 rijden op de nieuwe Amstelveenlijn. Ongelijkvloerse kruisingen zorgen daar voor optimale doorstroming. Op de lijn worden de nieuwe 15G-trams ingezet.

Uitstootvrij vervoer

Sinds april 2020 rijden ook de eerste nieuwe elektrische bussen in Amsterdam. Over het IJ varen inmiddels vier semi-hybride veren en er komen elektrische Noordzeekanaalponten aan. GVB is op weg naar volledig uitstootvrij vervoer in Amsterdam. Het doel is om dat in 2025 te bereiken.

Vernieuwen van de concessie

GVB is met de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over de mogelijkheden om de huidige concessie, die loopt tot 2024, vervroegd te beëindigen en eerder al een nieuwe concessieperiode te beginnen. De doelen van de huidige concessie zijn bereikt. Met een nieuwe concessie kan ook beter worden ingespeeld op de toenemende behoefte aan mobiliteit en op kwaliteitsverbeteringen van het OV.

Jaarverslag 2019

Bekijk het hele jaarverslag van GVB op: jaarverslag.gvb.nl

© GVB may 2024