Een mondkapje is verplicht in het ov en op haltes, perrons en stations
Leesduur 2 minuten

Reis alleen als het noodzakelijk is

Dit statement is op 14 december 2020 uitgegeven door de branchevereniging van ov-bedrijven in Nederland, OV-NL.

Voor heel Nederland geldt een strengere lockdown om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding van deze lockdown geldt voor het openbaar vervoer het volgende.

De overheid roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Dit betekent dat deze oproep ook geldt voor het openbaar vervoer. Het ov blijft beschikbaar voor noodzakelijke reizen.

Noodzakelijk

De ov-sector is aangemerkt als vitale sector. We voelen de verantwoordelijkheid om reizigers naar hun bestemmingen te blijven brengen. Wij doen een dringend beroep op reizigers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de keuze of de reis wel of niet noodzakelijk is.

Aangepaste dienstregelingen

De aangescherpte maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er nog minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Ov-bedrijven hebben de afgelopen tijd hun dienstregelingen al aangepast op het teruggelopen aantal reizigers. Vooralsnog blijven deze wijzigingen van kracht. Wellicht moeten de verschillende vervoerbedrijven hun dienstregeling de komende tijd verder aanpassen. De vervoerbedrijven monitoren de ontwikkelingen van de reizigersaantallen. Welke aanpassing van de dienstregeling nodig is en per wanneer, hangt af van de actuele situatie en kan per bedrijf en regio verschillen. De informatie over eventuele aanpassingen van de dienstregelingen worden per bedrijf aan de reizigers gecommuniceerd.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom geldt nog steeds:

1.   Draag een mondkapje: in alle voertuigen (en op de pont, red. GVB) is dat verplicht. Ook op perrons en bij haltes is het dragen van een mondkapje verplicht;

2.   Reis alleen als het echt nodig is;

3.   Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft;

4.   Geef elkaar de ruimte.

Tot slot: de oproep om niet onnodig te reizen geldt voor heel Nederland tot en met 19 januari 2021.

© GVB july 2024