Over GVB

Over GVB

Binnen een uur van stad naar stad

NS, Q-buzz, HTM, GVB en RET schetsen toekomstbeeld mobiliteit. Om de Randstad in beweging te houden, streven de OV-bedrijven naar kortere reistijden. 

Jaarverslag 2015

Welk rapportcijfer geven reizigers voor de dienstverlening van GVB? Hoeveel reizigers vervoeren we gemiddeld per dag? Wat waren onze omzet en winst in 2015? Deze resultaten en meer zijn te vinden in ons nieuwe jaarverslag.

Sociaal-maatschappelijke aanpak 2015

De wereld om ons heen is in beweging. Bekijk op duurzaam.gvb.nl hoe wij bijdragen aan schone lucht, diversiteit en gelijke kansen. 

 

OV-netwerk

In mei hebben 1700 reizigers, GVB-medewerkers en belanghebbenden via een online onderzoek meegedacht over de mogelijkheden.We zijn blij dat zoveel mensen hebben deelgenomen aan de discussie!

Sponsoring

GVB sponsort op bescheiden schaal initiatieven en evenementen in Amsterdam, die in grote lijnen bijdragen aan leefbaarheid en mobiliteit.
Via een digitaal formulier kunt u een bijdrage aanvragen. U krijgt altijd een gemotiveerd antwoord.

Structuur van de organisatie

Hoe is GVB georganiseerd? Wat is de bestuurlijke en juridische structuur?
Op deze pagina's vindt u alles over de directie, afdelingen, rechtsvorm, toezicht, bevoegdheden en regels.